België

Voor het BCG zou het prima zijn als je de dopjes naar één van de erkende inzamelpunten kan brengen. Deze punten in je buurt vind je terug onder de link inzamelpunten.

Natuurlijk begrijpen wij ook dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om de dopjes naar een erkend inzamelpunt te brengen. Daarom stellen we de volgende afspraak voor:

Vanaf 100 kg (+/- 10 grote vuilniszakken) is het mogelijk om je dopjes te laten ophalen door één van onze vrijwilligers. Zodra je dit aantal bereikt hebt, geef je even een seintje op info#dopjesactie.be of neem je contact op met het BCG (zie Contact), en worden de dopjes zo spoedig mogelijk opgehaald. Men kan hierbij niet garanderen dat er amper tijd verstrijkt tussen het moment waarop je vraagt om de dopjes op te halen en het werkelijke ophaalmoment. Wacht dus niet te lang om een seintje te geven. 

De dopjes mogen verzameld worden in dozen of in grote zakken. Het BCG stelt zelf ook zakken ter beschikking. Indien de dopjes bij jou opgehaald worden, bezorgen de vrijwilligers de zakken op dit moment. Anders kan je de zakken verkrijgen bij een erkend inzamelpunt in je buurt.

 

Nederland

In Nederland sparen een heel aantal mensen dopjes voor onze actie. Voor deze mensen geldt dat zij de dopjes zelf bezorgen aan één van onze inzamelpunten in België, vaak gebeurt dit via verschillende tussenpersonen.

Indien je wil meesparen voor onze dopjesactie vragen we om eerst even na te gaan op welke manier je de dopjes bij een Belgisch inzamelpunt kan krijgen. Het zou immers jammer zijn indien als je na het sparen nergens terecht kan met je dopjes.

Inzamelpunten in Nederland hebben we niet.